Abril 2013

Exposició individual a Libélula Bar, Barcelona.

www.facebook.com/libelula.bar

 

Agost 2012

Exposició a la Biennal d'Art: Gran Migjornale, a Migjorn, Menorca.

www.granmigjornale.com

 

Gener 2012

Fotografia seleccionada per a l'exposició del Concurs Fotogràfic del Barri de Sant Antoni, Barcelona.

 

Gener 2010

Fotografia seleccionada per a l'exposició del Concurs Fotogràfic del Barri de Sant Antoni, Barcelona.

 

Setembre 2009

Fotografia seleccionada a Fotomercè, concurs de fotografia de l'Ajuntament de Barcelona per a les Festes de la Mercè 2009.

 

2009-2019

Membre del jurat del Concurs de Fotografia Magòria Aplec Fotogràfic.

 

Libélula Bar
Exposició Abril 2013
Cartell Gran Migjornale 2012
Cartell Gran Migjornale 2012

 

Retenir sensacions: Emocions

Hold sensations: Emotions

 

Les emocions es viuen un cop, però es guarden per sempre.

Amb una imatge intentem captar aquell instant que recordarem però que ja no existeix. Instants que són colors, olors, sons... sentits. La imatge dóna el marc de l’escena reviscuda.

Ens passem la vida recordant aquells moments, fotografies de la memòria en diuen, però aquests records no són més que emocions retingudes per l'ànima.

El temps congelat, la mirada eterna.

Voldria ser capaç de captar emocions allà on aparentment no n'hi ha.

Aquell instant en què la vida mateixa s'atura, i amb ella la seva bellesa particular. El món gira i es va desgastant

de mica en mica. Els boscos es mouen, el mar rosega la terra, el ferro es rovella. Imagino aquell tros de roca, temps enllà, penso en quina forma i quins colors haurà adquirit.

 

Las emociones se viven una vez, pero se guardan para siempre.

Con una imagen intentamos captar aquel instante que recordaremos pero que ya no existe. Instantes que son colores, olores, sonidos... sentidos. La imagen pone el marco a la escena revivida.

Nos pasamos la vida recordando aquellos momentos, lo llaman fotografias de la memoria, pero estos recuerdos no son más que emociones retenidas por el alma.

El tiempo congelado, la mirada eterna.

Quisiera ser capaz de captar emociones allá donde aparentemente no existen.

Aquel instante donde la vida misma se detiene, y con ella su particular belleza. El mundo gira y se va desgastando poco a poco. Los bosques se mueven, el mar roe la tierra, el hierro se oxida.

Imagino aquél trozo de roca, tiempo ha, pienso en qué forma y qué colores habrá adquirido.

 

Emotions live once, but are kept forever. With an image we try to capture that moment you remember but no longer exists. Moments that are colors, smells, sounds ... senses. The given image frame of the scene revived.We spend our lives remembering those moments, pictures from memory, they call it, but these memories are only retained for the soul emotions.The frozen time, the eternal look. I would like to be able to capture emotions where apparently no. That moment when life itself is stopped, and with it its particular beauty. The world turns and wearsslowly. Forests move, the sea eats the land, iron rusts. I imagine that piece of rock, beyond time, think how and what colors will have acquired.


Erosions

Sèrie Erosions: Aquestes imatges han format part de l'exposició feta a Menorca a l'agost del 2012.

 

Serie Erosiones: Estas imágenes formaron parte de la exposición hecha en Menorca en agosto de 2012.

 

Erosion Series: These images were part of the exhibition held in Menorca in August 2012.

En Viu

Menorca

Menorca 2

Món